Κατασκευή περιπτέρου στην “HORECA 2023” της εταιρείας The Skyspirits.