2130282214 6936168261 Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 19 & Κώστα Βάρναλη (είσοδος επί της Κώστα Βάρναλη), Νέα Ερυθραία

Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 19 & Κώστα Βάρναλη (είσοδος επί της Κώστα Βάρναλη), Νέα Ερυθραία, Αθήνα Τ.Κ.: 14671

Τηλέφωνο: 2130282214

E-mail: k.mitrosis@gmail.com

Κατηγορία: ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ – ΣΤΕΓΕΣ – ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ

Επισκεψιμότητα: 28260

Ιστοσελίδα: http://www.technodomi-mit.gr